Home Credit pôžičky

Skupina Home Credit pôsobí  mnohých krajinách sveta ako sú Slovenská a Česká republika, Rusko, Kazachstan, Ukrajina, v Čína a Vietnam.

Spoločnosť  Home Credit Slovakia a.s. bola založená v roku 1999 a je jedným z jednotiek v poskytovaní spotrebiteľských úverových a pôžičkových produktov na Slovensku. Spektrum produktov zahŕňa pôžičky na mieste predaja, hotovostné pôžičky, kreditné karty a revolvingové pôžičky.

Hotovostná pôžička od spoločnosti Home Credit je bez poplatkov a vedľajších výdajov. Ak pôžičku splatíte skôr, ako je uvedené v zmluve, nemáte žiadny problém a neplatíte ďalšie poplatky. Tak tiež vám odpadá povinnosť mať ručiteľa. Veľkou výhodou je to, že ak s pôžičkou od tejto spoločnosti nebudete spokojní, bez problémov ju môžete zrušiť do jedného mesiaca. Takýmto výhodným spôsobom sa môžete dostať s čiastke od 300 až do 16 000 euro.

Pre váš kľud na duši je tu pre vás tzv. „ poistenie výdavkov“, vďaka ktorému nemusíte mať starosti s prípadnou neschopnosťou splácať. Vďaka tomuto vylepšeniu zabezpečíte rodinu i seba napríklad v prípade dlhodobej práceneschopnosti, straty zamestnania, invalidity, či úmrtia.  Ponuke sú tri balíčky tohto poistenia.

Balíček Plus poskytuje poistné krytie v prípade práceneschopnosti, invalidity, či smrti zapríčinenej úrazom, alebo chorobou.

Balíček Premium by sa vám hodil  prípade straty zamestnania, príjmu, či v prípad ukončenia podnikania. Bol by vhodný vtedy ak sa prihodí strata zamestnania, pracovnej neschopnosti, invalidity, či smrti následkom úrazu, alebo choroby.

Balíček Štandard poskytuje poistné krytie v prípade invalidity, alebo smrti následkom úrazu.

 Vybavenie pôžičky od tejto spoločnosti naozaj pohodlné a veľmi výhodné. Stačí len zavolať v pracovný deň medzi ôsmou hodinou rannou a ôsmou hodinou večernou na číslo 0850 111 118 a telefónni operátori s vami prejdú všetky podrobnosti týkajúce sa pôžičky.